12A – Radius: 3.7 m

Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º