Prikaži sve 12 rezultate

Hunter I-20-04-SS rotacioni prskač

Radijus: 5.2 m do 14.0 m Protok: 0.07 do 3.23 m³/hr Protok: 1.2 do 53.8 l/min Veličina ulaza: 3/4”

Hunter I-25-04-B rotacioni prskač

Radijus: 11.9 m do 21.6 m Protok: 0.82 do 7.24 m³/hr Protok: 13.6 do 120.7 l/min Veličina ulaza: 1” BSP

Hunter I-25-04-SS rotacioni prskač

Radijus: 11.9 m do 21.6 m Protok: 0.82 do 7.24 m³/hr Protok: 13.6 do 120.7 l/min Veličina ulaza: 1” BSP

Hunter I-40-04-SS-B rotacioni prskač

Radijus: 13.1 m do 23.2 m Protok: 1.63 do 6.84 m³/hr Protok: 27.2 do 114.1 l/min Veličina ulaza: 1” BSP

Hunter I-50-06-SS rotacioni prskač

Radijus: 13.1 to 23.2 m Protok: 1.63 do 6.84 m³/hr Protok: 27.2 do 114.1 l/min Veličina ulaza: 1” BSP

Hunter I-80-04-SS-ON-TC rotacioni prskač

Radijus: 19.2 do 29.6 m Protok: 4.59 do 13.5 m3/hr Protok: 76.5 do 225.6 l/min Veličina ulaza: 1½” BSP

Hunter I-90-ADV rotacioni prskač

Radijus: 22.3 do 31.7 m Protok: 6.7 do 19.04 m³/hr Protok: 111.7 do 317.2 l/min Veličina ulaza: 1 ½” BSP

Hunter PGJ-04 rotacioni prskač

Radijus: 4.3 m do 11.6 m Protok: 0.13 do 1.23 m³/hr Protok: 2.2 do 20.5 l/min Veličina ulaza: 1/2”

Hunter PGP ULTRA & I-20 PRB rotacioni prskač

Radijus: 5.2 m do 14.0 m Protok: 0.07 do 2.22 m³/hr Protok: 1.2 do 36.9 l/min Veličina ulaza: 3/4”

Hunter PGP-04 ULTRA rotacioni prskač

Radijus: 4.9 m do 14.0 m Protok: 0.07 do 3.23 m³/hr Protok: 1.2 do 53.8 l/min Veličina ulaza: 3/4”

Hunter PGP-ADJ rotacioni prskač

Radijus: 6.4 m do 15.8 m Protok: 0.10 do 3.22 m³/hr Protok: 1.7 do 53.7 l/min Veličina ulaza: 3/4”

Hunter SRM-04 rotacioni prskač

Radijus: 4.0 m do 9.4 m Protok: 0.08 do 0.82 m³/hr Protok: 1.4 do 13.7 l/min Veličina ulaza: 1/2”