PE fiting “Eurostandard”

NARUČITI

NARUČITI

NARUČITI

Polietilenski (PE) fiting za čeono ili sučeono zavarivanje
Polietilenski (PE) fiting za elektrofuziono zavarivanje
Polietilenski (PE) prelazni fiting

Naš partner Eurostandard je kompanija specijalizovana za proizvodnju polietilenskog fitinga PE100 za cijevovode pod pritiskom za distribuciju plina/gasa, vode i fluida pod pritiskom. Uz Eurostandard, našeg partnera, osjećamo se stručno pred svim izazovima na terenu i naša posvećenost u ovoj oblasti je uvijek puno radno vrijeme.

Evo da podijelimo sa Vama operativna uputstva Eurostandarda za zavarivanje i tehnički priručnik, koji sadrže informacije za ugradnju elektrofuzione i čeone ili sučeone armature.