Hunter dizna ili mlaznica 4A

4A – Radius: 1.2 m Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º

Hunter dizna ili mlaznica 6A

6A – Radius: 1.8 m Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º

Hunter dizna ili mlaznica 8A

8A – Radius: 2.4 m Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º

Hunter dizna ili mlaznica 10A

10A – Radius: 3.0 m Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º

Hunter dizna ili mlaznica 12A

12A – Radius: 3.7 m Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º

Hunter dizna ili mlaznica 15A

15A – Radius: 4.6 m Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º

Hunter dizna ili mlaznica 17A

17A – Radius: 5.2 m Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º

Hunter dizna ili mlaznica LCS-515

Hunter dizna ili mlaznica LCS-515 Lijeva ugaona traka Pravougaonik: 1,5 m x 4,5 m

Hunter dizna ili mlaznica RCS-515

Hunter dizna ili mlaznica RCS-515 Desna ugaona traka Pravougaonik: 1,5 m x 4,5 m

Hunter dizna ili mlaznica SS-530

Hunter dizna ili mlaznica SS-530 Bočna traka Pravougaonik: 1,5 m x 9,1 m

Hunter dizna ili mlaznica SS-918

Hunter dizna ili mlaznica SS-918 Bočna traka Pravougaonik: 2,7 m x 5,5 m  

Hunter dizna ili mlaznica CS-530

Hunter dizna ili mlaznica CS-530 Središnja traka Pravougaonik: 1,5 m x 9,1 m

Hunter dizna ili mlaznica ES-515

Hunter dizna ili mlaznica ES-515 Krajnja traka Pravougaonik: 1,5 m x 4,5 m