Zamjena ili povrat robe

Procedura za povrat robe

Prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH (Službeni glasnik BiH, br. 25/06) i Zakonu o zaštiti potrošača RS (Službeni glasnik 6/12, 63/14) kupovina preko www.navodnjavanjeshop.com internet stranice se smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne djelatnosti), da odustane od ugovora u roku od 15 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kontaktirajte nas putem emaila na adresu info@navodnjavanjeshop.com za pokretanje procedure povrata robe i/ ili sredstava. Nakon toga, potrebno je da pošaljete putem e-maila Zahtjev za odustanak od ugovora / kupnje koja sadrži broj narudžbe, šifru / naziv artikla koji se vraća, a ako se vrši povrat sredstava i broj fiskalnog računa i broj računa na koji će se izvršiti povrat. Izjava o odustanku od ugovora / kupnje proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslana prodavaču putem e-maila.

U slučaju odustanka od ugovora / kupnje, potrošač ima pravo na zamjenu za drugi proizvod ili na povrat novca. Povrat sredstava se kupcu vrši po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao Zahtjev za odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povrata robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdit će se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbit će se povrat sredstava u iznosu koji je kupac platio za vraćeni artikal i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora / kupnje, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Zahtjeva o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Ukoliko želite povrat novca, zahtjev o raskidu ugovora / kupnje (uz obrazloženje) trebate poslati na email: info@navodnjavanjeshop.com ili putem pošte na adresu Procedo d.o.o., Dubička 43, 78000 Banja Luka, telefon 051 366230, fax 051 366232 u gore navedenom roku (15 dana). Svi zahtjevi zaprimljeni u navedenom roku, će biti uzeti u razmatranje.