Uslovi korištenja i poslovanja

Pristup i korištenje Navodnjavanjeshop-a i www.navodnjavanjeshop.com (u daljem tekstu „web stranica”) su podložni u sljedećim uslovima korištenja. Ukoliko pristupate web stranici, pretražujete ili vršite online narudžbu, prihvatate sljedeće uvjete korištenja. Uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge web stranice www.navodnjavanjeshop.com. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio portala, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Molimo Vas da uslove korištenja pročitate pažljivo, s obzirom da sadrže bitne informacije. Ukoliko imate pitanja o Procedu doo, ovim uslovima korištenja ili našoj web stranici, budite slobodni da nas kontaktirate na email info@navodnjavanjeshop.com. Ova web stranica je u vlasništvu i održava se od strane Procedo d.o.o., Dubička 43, Banja Luka, JIB 4402837900005. Procedo doo zadržava pravo da nadogradi, izmijeni ili povuče: web stranicu, kao i ove uslove korištenja bez obaveze obavještavanja korisnika. Uslovi korištenja i kupovine validni u trenutku slanja narudžbe ostaju na snazi do isporuke, čak iako su u međuvremenu izvršene izmjene na iste. Ovi uslovi korištenja i kupovine su izrađeni u skladu sa zakonskom regulativom BiH. Ova web stranica također ima linkove od drugih web stranica, koje nisu u vlasništvu Procedo doo. Procedo doo u Bosni i Hercegovini nema kontrolu nad tim strancima i ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvi gubitak ili štetu nastalu od korištenja takvih stranica. Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača BiH i Zakona o zaštiti potrošača RS, Procedo d.o.o. Banja Luka, svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem web stranice www.navodnjavanjeshop.com OBAVJEŠTAVA da se prodaja robe putem web stranice www.navodnjavanjeshop.com obavlja u okviru registrovanih djelatnosti Procedo d.o.o., Dubička 43, Banja Luka 78000, JIB 4402837900005, email info@navodnjavanjeshop.com , tel +387 51 366230, fax +387 51 366232 , E-mail adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@navodnjavanjeshop.com, da se osnovna obilježja robe mogu naći na www.navodnjavanjeshop.com, da se prema Zakonu o zaštiti potrošača BiH i Zakona o zaštiti potrošača RS kupovina preko naše prodajne web stranice www.navodnjavanjeshop.com smatra prodajom na daljinu, da roba koja se prodaje putem web stranice www.navodnjavanjeshop.com posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji, da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal, da je usluga isporuke robe besplatna za izvršene kupovine čiji je konačni ukupni iznos veći od 50 KM., kupljenu robu isporučujemo najkasnije u roku od 7 dana putem kurirske službe, a na način kako je to definisano ovdje, da se mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i ∕ ili uz posebne prodajne pogodnosti (akcijska prodaja) obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na web stranici www.navodnjavanjeshop.com , da potrošač robu koju kupuje putem web stranice www.navodnjavanjeshop.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke na osnovu predračuna ili bankovnom uplatom na osnovu predračuna, da potrošač prilikom kreiranja narudžbe pritiskom na taster NARUČI preuzima obavezu plaćanja naručene robe, da ukoliko potrošač prilikom prijema robe ustanovi da količina nije odgovarajuća zbog pogreške u projektovanju, potrošač ima pravo da kupljeni artikal o svom trošku poštarine zamjeni u roku od 10 dana za drugi proizvod (ukoliko je isti dostupna), ima pravo na odustanak ugovora i povrat sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu o svom trošku poštarine, u roku od 15 dana na način kako je to definisano ovdje i to isključivo u ispravnom i nekorištenom stanju i originalnom neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun, da za robu koja je poručena putem online prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišten ili fabrički neispravan proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Procedo doo zadržava autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Lični podaci koje proslijedite web stranici www.navodnjavanjeshop.com u svrhu primitka proizvoda biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.
Veze sa drugim web lokacijama
Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbjeđene isključivo da bi vam olakšale korištenje web stranice. Ako budete koristili ove veze, napustit ćete ovu lokaciju. Procedo doo nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik. Sve informacije vezane uz transakcije kupac – online prodavnica Procedo doo u Bosni i Hercegovini, smatraju se poslovnom tajnom i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.
Izbor proizvoda
Na vrhu svake stranice nalazi se meni sa kategorijama proizvoda. Izborom neke od kategorija otvorit će se stranica sa izlistanim proizvodima.
Sadržaj korpe za kupovinu
U svakom trenutku omogućen Vam je pregled svih proizvoda koje želite da kupite. Jednostavnim klikom na ikonicu korpe su prikazani svi proizvodi spremni za kupovinu. Veoma lako možete obrisati proizvode iz korpe ili povećati broj željenih proizvoda.
Poručivanje proizvoda iz korpe
Kada ste spremni da izvršite kupovinu potrebno je samo da kliknete na ikonu NARUČITE prilikom čega će vam se prikazati sadržaj sa svim artiklima koje ste unijeli u korpu. Na vašu korpu se možete vratiti sa svake stranice klikom na ikonu korpe. Kada naručujete proizvode na web stranici, obavezujući ugovor o kupovini nastaje nakon što dobijete potvrdu narudžbe od Procedo doo u Bosni i Hercegovini na email adresu koju ste naveli (Potvrda narudžbe). Potvrdu narudžbe ćete zaprimiti na email kada Procedo doo procesuira narudžbu i pošalje predračun.