STRIP PATTERN DIZNE

Kako bi se prilagodili potrebama uskih sadnih površina, Hunter nudi širok izbor visoko efikasnih dizni ili mlaznica sa fiksnim lukom. Dizne ili mlaznice za trakaste površine ili pruge dizajnirane su tako da obezbede precizno pokrivanje pravougaonih područja sa modelima koji uključuju desnu i lijevu ugaonu traku, središnju i krajnju traku, kao i dve opcije za bočne trake. Izgrađene sa istom izdržljivom konstrukcijom i materijalima kao i svi drugi Hunter proizvodi, dizne ili mlaznice za Hunter Tijelo prskača pružaju pouzdano rješenje otporno na vjetar i na zahtjevne prostore.

   UPOREDNA TABELA: 

STRIP PATTERN DIZNE

STRIP PATTERN DIZNE PODACI O PERFORMANSAMA

LCS-515

Lijevi ugaoni pojas

Pravougaonik: 1.5 m x 4.5 m

RCS-515

Desni ugaoni pojas

Pravougaonik: 1.5 m x 4.5 m

SS-530

Side Strip – Bočna traka

Pravougaonik: 1.5 m x 9.1 m

SS-918

Side Strip – Bočna traka

Pravougaonik: 2.7 m x 5.5 m

ES-515

End Strip – krajnji pojas

Pravougaonik: 1.5 m x 4.5 m

CS-530

Center Strip – srednji pojas

Pravougaonik: 1.5 m x 9.1 m