ELC-601i – E
Unutrašnji programator ili kontroler za 6 stanica, 230 VAC, sa evropskim priključcima
Visina: 12,6 cm
Dubina: 3,2 cm
Širina: 12,6 cm

Električne specifikacije;
Ulaz transformatora: 230 VAC 50/60 Hz
Izlaz transformatora (24 VAC): 0,625 A
Izlaz prema ventilu (24 VAC): 0,28 A
Izlaz P / MV (24 VAC): 0,28 A
Ulaz senzora: 1
Odobrenja ; CE, cUL