Hunter dizna ili mlaznica RCS-515
Desna ugaona traka
Pravougaonik: 1,5 m x 4,5 m