Hunter dizna ili mlaznica LCS-515
Lijeva ugaona traka
Pravougaonik: 1,5 m x 4,5 m