8A – Radius: 2.4 m

Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º