4A – Radius: 1.2 m

Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º