15A – Radius: 4.6 m

Podesivo pod bilo kojim uglom 0º do 360º