PRO PODESIVE DIZNE

Bilo da navodnjavate padine ili obronke, zakrivljene gredice ili druge posebne površine u instalacijama, izazovni uglovi zahtjevaju dizne ili mlaznice koje se prilagođavaju njihovoj okolini. Podesive dizne ili mlaznice Hunter Pro pokrivaju bilo koji ugao koji je potreban na bilo kojoj površini sa tačnošću fiksne mlaznice. Dizajnirane za ispuštanje većih kapljica vode, ove dizne ili mlaznice su pouzdane, tačne i potpuno podesive pod bilo kojim uglom od 0° do 360°. Pro Podesive dizne ili mlaznice dostupne su u sedam modela koji pokrivaju udaljenosti od 1.2 m do 5.2 m koristeći preporučeni pritisak. Radi jednostavnog inventara i identifikacije, modeli su u bojama zasnovani na udaljenosti pokrivanja tj. radijusa.

   UPOREDNA TABELA:

PRO PODESIVE DIZNE

PRO PODESIVE DIZNE PODACI O PERFORMANSAMA

4A

Radijus:  1.2 m

6A

Radijus:  1.8 m

8A

Radijus:  2.4 m

10A

Radijus:  3.0 m

12A

Radijus:  3.7 m

15A

Radijus:  4.6 m

17A

Radijus:  5.2 m