MIKRO NAVODNJAVANJE

Mikro navodnjavanje, koje se naziva i kapljično navodnjavanje ili navodnjavanje sa malim obimom, dovodi vodu direktno u zonu korijena biljke. Postoje mnogi dijelovi sa tipičnim sistemom kapanjem ili sistemom kap po kap, ali Mikro sistem za navodnjavanje korisnicima nudi najviše vrijednosti, uključujući bolju kontrolu i uštedu vode. Za podzemno navodnjavanje kapanjem, Hunter's Eco-Vrap i Eco-Mat pružaju neusporedivu jednoobraznost distribucije vode u svijetu u kojem je očuvanje vode od najveće vrijednosti.

   UPOREDNA TABELA: 

Podzemno navodnjavanje:  Travnjak, bašte, mali žbunovi i grmlje

Podzemno navodnjavanje:  Travnjak, bašte, mali žbunovi i grmlje, drveće

Protok:  1.5, 2.1, 3.4 l/h

Površinsko navodnjavanje:  bašte, travnjak, prstenovi drveta, zeleni zidovi, nepravilni prostori

Protok:  1.5, 2.1, 3.4 l/h

Površinsko navodnjavanje:  bašte, travnjak, prstenovi drveta, zeleni zidovi, nepravilni prostori

Fiting:  16-18mm Dripline “Kap po kap”

Način upotrebe:  Vrhunski rebrasti fiting

Fiting:  Sav fiting za cijevi 1/4”

Površinsko navodnjavanje:  Kratke površine, rubovi i sadnice

Protok:  1.5-3.2 l/h

Površinsko navodnjavanje kap po kap:  Za komercijalne potrebe

Protok:  1.9, 3.8, 7.6, 15.1, 22.7 l/h

Površinsko navodnjavanje:  Podešavanje visine

Protok za kompenzirajuću kapljaču:  2, 4, 8, 15, 23 l/h

Ulazni otvor:  Samourezni 1/4” rebrasti navoj, 1/2” FPT, 10/32” navoj

Protok za kompenzirajuću kapljaču:  2.0, 4.0, 8.0, 15.0 l/h

Ulaz / Izlaz:  1” (25 mm)

Protok:  2 – 55 l/min

Sistem:  Regulacija i filtracija, sve u jednoj komponenti

Upotreba:  Tačno zalijevanje površina

Upotreba:  Magistralni vod

Veličina:  OD 17.8 mm x ID 15.2 mm

Upotreba:  Lateralni vod

Veličina:  OD 6.4 mm x ID 4.3 mm

Primjena:  Navodnjavanje grmlja i drveća

Dimenzije:  25, 45, 90 cm

Protok:  1 l/min ili 2 l/min

Protok:  0.9 l/min ili 1.9 l/min

Veličina:  45 ili 90 cm

Upotreba:  Otpuštanje vazduha i vakuumsko ublažavanje

Upotreba:  Automatsko ispiranje pri pokretanju sistema

Upotreba:  Za zaštitu i lak pristup komponentama za navodnjavanje

Protok:  1.5, 2.1, 3.4 l/h

Površinsko navodnjavanje:  Bašte, travnjak, prstenovi drveta, zeleni zidovi, nepravilni prostori